Tuyển dụng

Hiện nay chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, cảm ơn bạn đã quan tâm đến cty chúng tôi.